Agenda för Svenska Höft- och Knäföreningens årsmöte 2016

Tid och plats: 2016-08-31 kl 12 i ”Green Room”, Visby Strand

1. Val av ordförande och sekreterare

2. Val av två justeringsmän

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Verksamhetsberättelse André Stark

5. Ekonomisk årsberättelse Rüdiger Weiss

6. Revisorernas rapport Thorbjörn Ahl, Johan Kärrholm

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av årsavgift Rüdiger Weiss

9. Val av styrelse

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. European Hip Society, München 2016

13. Diskussion om cluster RCT, trombosprofylax Maziar Mohaddes

14. Stipendium till Tore Daléns minne

15. Medlemmarnas synpunkter och övriga frågor

Comments are closed.