Anvisningar för presentationer

Presentationerna läggs in hos teknikerna, som finns i ett rum i anslutning till utställningshallen. Presentationerna bör helst läggas in dagen innan eller så fort som möjligt. V.g. se anvisningarna nedan.

 

Comments are closed.