Dubbelartikulerande cup vid höftfrakturer

– När? Var? Hur?

Kursledare:

Tid: Tisdag 30 augusti kl 08.00-12.00

Plats: Hansa Utbildning, Bredgatan 4 ”Riksdan”

Deltagarantal: Max 20 st (4-5 stationer)

Lokal värd: Fredrik Olerud

Andelen förstagångsrevisioner pga luxation ökar stadigvarande och utgjorde 14,5 % av totala antalet revisioner 2014. Tekniken med dubbelartikulerande cup har funnits sedan mitten på 1970-talet. Det är först på senare år som den kommit i bredare användning och då inte bara som option vid recidiverande luxationer utan också primärt vid höftfraktur hos äldre och vid anamnes där ökad luxationsrisk föreligger. God kännedom om tekniken är viktig till en äldre och skör patientgrupp. Fokus under kursen i workshopformat ligger på användningen av cementerad cup som utgör över 90 % av de i Sverige knappa 500 plastikerna med dubbelartikulerande skål som nu utförs per år.

 

Samarbetspartner: Zimmer-Biomet, ansvarig Mats Lindberg

Comments are closed.