Kollagenasinjektion (Xiapex®) för behandling av Dupuytrens kontraktur

Instruktörer:

Deltagare: Ortopeder och arbetsterapeuter

Deltagarantal: Maximalt 40 st

Tid: Tisdag 30 augusti kl 8.00-12.00

Plats: Ödins Garveri, Almedalen

Lokal värd: Carina Karlsson, Roland Ullmark

Kursen ger en överblick över effekt och säkerhet av kollagenas behandling vid Dupuytrens kontraktur. Dessutom instruktioner för hantering och administrering av Xiapex (kollagenas clostridium histolyticum).

De olika behandlingsstegen beskrivs i detalj från beredning av läkemedlet till injektion i palpabel kollagensträng, samt fingerextension.

En ekonomisk jämförelse av behandling vid Dupuytrens kontraktur, kirurgi vs Xiapex.

Kursen innehåller en teoretisk del för såväl arbetsterapeuter som läkare med genomgång av proceduren samt patientfall.

Läkarna övar injektionen på en handmodell.

 

Samarbetspartner: SOBI.

 

 

Comments are closed.