Neuroortopediska problem i övre och nedre extremiteten

Tid: Måndag 29 aug kl 10-17, tisdag 30 aug kl 8-12 på Joda som ligger i hamnen.

Preliminär innehållsbeskrivning: Demonstration och exempel på diagnostik och behandlingsmöjligheter av neuroortopediska problem i både övre och nedre extremiteterna hos vuxna. Exempelvis: Resttillstånd efter stroke, skador i hjärna, ryggmärg och perifera nerver, sjukdomar såsom polio och polyneuropatier. När är man hjälpt av utredningar som, röntgen, CT, MR, klinisk neurofysiologi och neurologkonsultför diagnos och prognos? Klinisk undersökningsteknik. Lämpliga förkunskaper: Repetera motorisk och sensorisk neuroanatomi. Pris 700 kr.

Vid ev frågor kontakta Arne Lundberg på mejl arne.lundberg@ki.se

Comments are closed.