Patientsäkerhet

Svensk Ortopedisk Förenings patientsäkerhetskommitté anordnar SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Visby. Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser. Vidare kommer sjukvårdens organisation och styrning att föreläsas och diskuteras.

ST-läkare har företräde, men kursinnehållet är även av intresse för andra professioner. Max antal kursdeltagare är 15 stycken.

Tid: måndag 29/8 klockan 13.00 – 17.00 samt tisdag 30/8 klockan 08.00 – 12.00, sammanlagt 8 timmar.

Plats: lokal ”Smaragd”, Visby Lasarett

Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål a3, a4, a6 och c13 enligt nya föreskrifterna SOSFS 2015:8, eller teoretiska delar av delmål 13, 15, 17, 18 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17

 

Föreläsare:

Christer Allenmark, chefläkare, Region Halland

Lars Good, chefläkare, Oskarshamn

Pelle Gustafson, chefläkare, Löf

Bengt Sandén, chefläkare, Uppsala

Per Wiger, chefläkare, Alingsås

Comments are closed.