Protesnära fraktur i höften

Plattosteosyntes vid Vancouver B-skador

Kursledare: Professor Steffen Ruchholtz, Tyskland

Tid: Tisdag 30 augusti kl 08.00-12.00

Plats: Hansa Utbildning, Bredgatan 4, ”2:a kammaren”

Deltagarantal: max 20 st (4-5 stationer)

Lokal värd: Håkan Hedlund

Antalet protesbärare ökar liksom antalet år för den enskilda patienten med protes. Fallrisken ökar med åldern. Handläggningen är vardagsnära och frakturerna omhändertas på alla sjukhus. Denna workshop lägger fokus på praktiska tips och trix i workshopformat och rekonstruktion med för ändamålet specifika plattosteosynteser, e g anatomiska plattor med polyaxiala skruvar.

 

Samarbetspartner: Zimmer-Biomet, ansvarig Mats Lindberg

Comments are closed.