Regelverk för Ortopediveckan

Inbjuden gästföreläsare (huvudföreläsare) svensk eller utländsk (godkänns av vetenskaplige sekreteraren): Inget arvode. Mötet står för resa ekonomiklass, boende under kongressen,  kongressavgift samt bankett och ev övrig kvällsaktivitet.
Dessa föreläsare anmäls separat av arrangörskommittén. Detta gäller även gästföreläsare inbjudna av delföreningarna.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/moderator ej medlem i SOF (annan yrkeskategori än
ortoped) som endast deltar vid enstaka tillfälle under veckan: Inga arvoden. Mötet står för
rimliga resekostnader, ev boende och kongressavgift den aktuella dagen. Kontakta respektive
programansvarig.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/symposiearrangör som är medlem i SOF:
Fri kongressavgift aktuell dag. Om deltagande flera dagar, 1500 kr rabatt på totala kongressavgiften.

Moderator som är medlem i SOF
: Inga arvoden. Huvudman förväntas stå för resa, boende och
kongressavgift. Vid frågor kontakta respektive programansvarig.

Instruktörer vid instruktionskurs: Eventuellt arvode av firman som håller kursen. Firman står för
kongressavgift den aktuella dagen, resa och eventuellt boende.

Deltagare med fria föredrag/poster: Betalar kongressavgift, resa och boende som vanlig deltagare.

Examinator på ortopedexamen: Inga arvoden. Examensmiddag på kvällen. Om enda uppdrag under
veckan står föreningen för rimliga resekostnader och eventuellt boende den aktuella dagen.

Comments are closed.