Studierektorsmöte

Tid: Tisdag 30 augusti kl 09.00-12.00

Plats: Första delen i mötesrum ”Bärnsten”, Visby lasarett. Efter paus i aulan tillsammans med verksamhetschefer.

Lokal värd: Anne Garland.

 

Program:

Översikt över studierektorer och ST-läkare

Utse råd, 3 medlemmar, 1 från SOF-hemmakliniken och 1 sammankallande

Samarbete med Epiphysen

Definiera Ostrixs roll

Förslag från ST-läkare till Epiphysen, sammanställa prioriteringslista

Avsatt tid för studierektorsuppdrag

Studierektorsrollen

 

Nästa Ostrixmöte (8-9/12) i Uppsala

Comments are closed.