Abstracts och Posters

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive Abstract eller Poster

Höftproteser 

Tisdag, 30 Augusti • 15:45 – 17:00

Blodtransfusion vid proteskirurgi bör betraktas som ett kirugiskt misslyckande.
IS Lindman, LV Carlsson

Riskfaktorer för protesinfektion och utfallet efter mjukdelsrevision hos patienter med lårbenshalsfraktur.
Carl Mellner, Thomas Eisler, Björn Knutsson, Sebastian Mukka

Finns det skillnad i utfall mellan 1-seans och 2-seansrevision vid behandling av infektion efter primär höftprotes? K Svensson, M Mohaddes, O Rolfsson, J Kärrholm

Bättre tidig postoperativ livskvalitet efter främre minimalinvasiv höftplastik men fler komplikationer. En prospektiv randomiserad studie med 5 års uppföljning.  H Brismar, O Hallert, A Tedhamre, U Lindgren

Långtidsuppföljning ( 15-17 år ) efter metall mot metall höftproteskirurgi: en prospektiv randomiserad klinisk studie.   Henrik Dahlstrand, Nils P. Hailer, André Stark, Lucas Anissian, Rüdiger Weiss

Fria föredrag. Knäproteser

Onsdag, 31 Augusti 31 • 14:00 – 14:45

Ett individanpassat metallimplantat för ytersättning av lokala broskskador i knäled – tidiga resultat på tio patienter.  Nicoals Martinez-Carranza, David Roberts, Magnus Högström, Anders Stålman.

Från tibiaosteotomi till knäprotes – smärta, funktion och livskvalitet.  Anette W-Dahl, Sören Toksvig-Larsen, Otto Robertsson.

Knäproteskirurgi med metafysära sleevar: kliniskt och radiologiskt utfall efter minst 5 års uppföljning.  Martin Thorsell, Margareta Hedström, Rüdiger J Wiess.

Long-term results of uncemented posterior stabilized trabecular metal high flex TKA in patients younger than 65 years.   Peter Berglund, David Edmundsson, Joakim Bång, Kjell G Nilsson.

Rotation runt transversella-axeln av tibiakomponenten i TKA är bättre prediktor för långtidsrisken av aseptisk lossning än MTPM (maximal total point motion) enligt RSA-metoden.  Asgeir Gudnason, Gunnar Adaalberth, Kjell-Gunnar Nilsson, Nils P Hailer.

Fria föredrag, Höftproteser 31 aug 14.00 – 15.15

Cementerad jämfört med ocementerad femurstam vid total höftplastik för felställd lårbenshalsfraktur hos äldre.      Ghazi Chammout, Olle Muren, Evaldas Laurencikas, Henrik Bodén, Paula  Kelly- Pettersson Helene Sjöö, André Stark, Olof Sköldenberg.

Högre risk för protesnära fraktur vid operation med en kilformad stam i jämförelse med en anatomisk stam hos äldre patienter med lårbenshalsfraktur.  Sebastian Mukka, Carl Mellner, Björn Knutsson, Arkan Sayed-Noor, Olof Sköldenberg

En kortare femurstam ändrar inte periprosteisk benförlust eller migration.   Jörg Schilcher, Ingemar Ivarsson, Lars Palm

Cement-i-cement teknik vid stamrevision – resultat från Svenska Höftprotesregistret.  Maziar Mohaddes, Peter Cnudde, Ola Rolfson, Göran Garellick, Henrik Malchau, Johan Kärrholm.

Dubbelartikulerande ledskål vid revision på grund av luxation – resultat från Svenska Höftprotesregistret.  Maziar Mohaddes, Peter Cnudde, Ola Rolfson, Göran Garellick, Henrik Malchau, Johan Kärrholm.

TM cup eller gammal Müller-ring: Vad är bättre vid cuprevisioner?   A Brüggemann, E Fredlund, H Mallmin, NP Hailer.

Tidig mortalitet och morbiditet efter total höftledsartroplastik hos patienter med fraktur på lårbenshalsen.   Anne Garland, Cecilia Rogmark, Göran Garellick, Johan Kärrholm, Nils P Hailer.

Prediktiva värdet av Sernbo score för mortalitet vid behandling med höftprotes vid felställd lårbenshalsfraktur.   Carl Mellner, Björn Knutsson, Sebastian Mukka.

Fria Föredrag Trauma, Rygg 1 september 8.00 – 9.00

Hur behandlades fotledsfrakturer av B1-typ vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset?   T Zorko, M Möller, D Wennergren, M Sundfelt.

God läkning av inkompletta atypiska frakturer efter resektion av frakturspalten.
 HP Bögl, P Aspenberg, J Schilcher.

Diagnostic accuracy of ultrasound screening on suspicion of extremity fractures in adults.
Helle Østergaard, Inger Mechlenburg, Lars Bolvig Hansen, Kjeld Søballe, Kaj Døssing.

Icke kirurgisk jämfört med kirurgisk behandling av akuta proximala hamstringsrupturer, en prospektiv observationell kohort studie.   Elsa Pihl, Carl Johan Hedbeck, Olof Sköldenberg, Sven Jönhagen, Hans Nåsell.

Ländryggskirurgi före total höftledsprotes ger sämre patientrapporterat utfallsmått.   Ted Eneqvist, Szilars Nemes, Helena Brisby, Göran Garellick, Peter Fritzell, Ola Rolfsson.

Effektan av interleukin-1-receptorantagonist och hyaluronsyrebaserad hydrogel på neural överlevnad och glios efter experimentell ryggmärgsskada hos möss
V Rydén, R Nitsch, T Vogelaar, NP Hailer, N Schizas

Fria föredrag, barn, fot övrigt

Self-reported foot and ankle score (SEFAS) är känsligt för förändring över tid och har förmåga att mäta kliniskt relevanta skillnader,  MC Cöster, A Nilsdotter, L Brundin, A Bremander.

Levnadsvanor inför operation.   Roger Olsson, Katja Stenström-Bohlin, Eva Angenete

Incidensen av barnfrakturer har minskat de senaste decennierna.  Lempesis L, Rosengren B, Nilsson JÅ, Landin L, Tiderius CJ, Karlsson M

Fortsatt tillväxt efter LIH-fixation vid fyseolys caput femoris.   Per Holmdahl, Torsten Backteman, Aina Danielsson, Johan Kärrholm, Jacques Riad.

Leg power, pelvic movement and physical activity after periacetabular osteotomy. A prospective cohort study.  Inger Mechlenburg, Peter Bo Jørgensen, Kasper Stentz-Olesen, Marianne Tjur, Rachel Senden, Bernd Grimm, Kjell Søballe.

Comments are closed.